دسترسی سریع
محصولات
 • لوله ای مدل توربو
 • هواکش خانگی - هایلوکس
 • هواکش خانگی لوکس - دریچه دار باکلید
 • هواکش خانگی فلزی
 • صنعتی سبک فلزی
 • صنعتی سنگین فلزی
 • صنعتی ایلکا
 • صنعتی سنگین- با پروانه پلی امید
 • هواکش اکسیال طرح آلمان
 • هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب)دمنده
 • هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب)مکنده
 • یک طرفه فوروارد
 • دوطرفه فوروارد
 • يك طرفه بك وارد
 • بلوئر بک وارد طرح آلمان
 • هواکش سقفی رادیال با موتور ایلکا
 • سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعته
 • بلوئر هود- بكوارد
 • بلوئر هود- فورواردبا قاب پلاستیکی
 • هواكش ايلكاي هفت پر فلزي (باقاب) - مکنده
 • پمپ آب كولر
 • فن هود دو طرفه - فوروارد با قاب پلاستیکی
 • فن دو طرفه - فورواردبا قاب فلزی
 • فن کنوکسیون
 • بلوئر پکیج
 • بلوئر هود فوروارد با قاب فلزی
 • سانتریفیوژ دو طرفه بکوارد

مقالات / مقالات تحقيقاتي

نسخه قابل چاپ   

فن آوري نوين لوازم گاز سوز با محفظه احتراق بسته براي ساختمانهاي امروزي

 

 

 

مقدمه

تمام وسايل گاز سوز با ظرفيت حرارتي بالاي 7/11 كيلو وات نيازمند دودكش براي تخليه محصولات احتراقا خود هستند كه با روشهاي سنتي نصب و به كارگيري دودكش در محصولات قديمي و در صورت عدم رعايت الزامات مربوط به تامين هواي مورد نياز احتراق و تخليه محصولات احتراق يك وسيله ي گاز سوز معمولي با مشكلات و محدوديتهاي عديده اي مواجه خواهد شد.اما امروزه با پيشرفتهاي فن آوري در توليد دستگاههاي گازسوز فن دار ايزوله از محيط نصب بسياري از اين مشكلات مرتفع شده است.

طبقه بندي لوازم گاز سوز

در استانداردها لوازم گازسوز بر اساس نحوه ي تامين هواي مورد نياز براي احتراق و روش تخليه گازهاي ناشي از احتراق گروه بندي مي شوند.برا اين اساس تمام لوازم گازسوز اعم از فن دار يا بدون فن در يكي از سه گروه عمده زير قرار ميگيرند:

لوازم گاز سوز گروه A

اين گروه گازسوز هواي لازم براي احتراق را از فضاي نصب تامين ميكنند و براي تخليه ناشي از احتراق به تجهيزات خاصي نياز ندارند.ظرفيت حرارتي اين لوازم كمتز از 7/11 كيلو وات مي باشد.مثال : اجاق گاز و بخاري بدون دودكش

لوازم گاز سوز گروه B

گروه به دو زير گروه B1  و B2  تقسم ميشودكه در هر دو گروه هواي لازم براي احتراق از فضاي نصب تامين مي شودو در هر دو نيز براي تخليه گازهاي ناشي از احتراق به تجهيزات خاصي نياز است.

تقاوت لوازم گاز سوز B1 و B2 در نوع اين تجهيزات ميباشد لوازم گاز سوز گروه B1 مجهز به كلاهك است.

لوازم گاز سوز گروه B2 ميتواند از نوع فن دار باشد.

مزيت لوازم گاز سوز گروه B2 نسبت به گروه B1 در تخليه ناشي از گازهاي احتراق آنهاست كه عبارتند از:

-         تخليه اجباري وسريع گازهاي ناشي از احتراق بوسيله فن

-         ايجاد فشار منفي در اتاق و كشيدين هواي بيشتر به داخل از منافذ درها و پنجره ها

-         استفاده از دودكشهايي با قطر كمتر

-         طول كمتر دودكش و عدم نياز به طول عمودي

-         سهولت نصب و انعطاف پذيري

بعيارتي ديگر در وسايل كازسوز اتمسفريك با محفظه ي احتراق باز هواي مورد نياز براي احتراق از فضاي نصي تامين شده و محصولات احتراق و گازهاي سمي ناشي از ان نيز بصورت طبيعي و بر اساس نيروي بويانسي حاصل از اختلاف دماي گازهاي گرم با دماي هواي محيط وارتفاع دودكش به فضاي بيرون تخليه ميگردد.

به همين دليل براي ايجتاد اين نيرو نيازمند طول عمودي دودكش با قطر و ترمينال مناسب و همچنين مجاري و كانالهاي مكفي براي انتقال هواي مورد نياز براي احتراق به محل هاي نصب هستند.

در اينصورت اگر هواي موردنياز براي احتراق دستگاه كافي نباشد لازم است تدابير لازم براي تامين مكانيكي هوا (نظير استفاده از دمنده )در فضاي نصب انديشيده و اجرا شود. بعلاوه در وسايل گاز سوز فن دار با محفظه ي احتراق باز هواي مورد نياز براي احتراق همچنان از فضاي نصب تامين مي شود.

اما با بكارگيري فن در مسيز تخليه محصولات احتراق علاوه بر كاهش چشمگير قطر دودكش ديگر نيازي به طول عمودي نيز نخواهد بود چرا كه عامل خروج دود يك نيروي مكانيكي ناشي از فن دمنده است و نيازي به نيروي بويانسي ناشي از اختلاف چگالي گازهاي گرم با همواي محيط بيرون و ارتفاع دودكش ندارد.بديهي است كه اين دستگاهها همچنان به مجاري و كانالهاي مكفي براي انتقال هواي مورد نياز براي احتراق به محل هاي نصب نياز دارند.

لوازم گازسوز گروه C

در اين گروه فضاي لازم براي احتراق از فضاي نصب تامين نميشود . براي تخليه گازهاي ناشي از احتراق تجهيزات خاصي نياز است.مزيت اين گروه نسبت به دو گروه قبل در تامين هواي احتراق آنهاست. به اينصورت كه يان گروه هواي لازم براي احتراق را از فضاي خارج ساختمان تامين ميكنند و به هواي داخل فضاي نصب نيازي ندارندو مشكل كاهش سطح اكسيژن فضاي نصب پيش نخواهد آمد.اين گروه لوازم گازسوز از نوع فن دار هستند كه مزيت تخليه اجباري گازهاي ناشي از احتراق را بر عهده دارند.

در لوازم گازسوز با محفظه احتراق بسته يا Room Sealed كه گروه c را تشكيل ميدهندعلاوه بر اينكه گازهاي سمي ناشي از احتراق بصورت اجباري (توسط فن ) به فضاي خارج از نصب هدايت مي شوند، هواي مورد نياز براي احتراق نيز از فضاي خارج از نصب تامين ميشود. اين مزيت سبب افزايش سطح ايمني ساكنين ميشود.موضوع تامين هواي مورد نياز براي احتراق از خارج از فضاي نصب زماني اهميت بيشتري ميابد كه بدانيم مبحث 19 مقررات ملي ساختمان با تاكيد بر استفاده از درب و پنجره هاي درز بندي شده اجباري شده است. بعيارتي ديگر عملكرد اين نوع از وسايل گاز سوز ،هيچ تاثير منفي بر كيفيت هواي فضاي مسكوني داخل ساختمان ندارد

از سوي ديگر اين دستگاهها داراي راندمان بالاتري نيز هستند ، چراكه نيازمند دودكشهاي با قطر كوچكترو به تبع آن سطح جانبي كمتر هستند ، به علاوه با استفاده از دودكش/ هواكشهاي هم محور (با طول بيش از چهار متر )قادر خواهند بود از انرژي حرارتي باقيمانده در محصولات احتراق بعنوان پيش گرم كننده هواي مورد نيلز براي احتراق استفاده نمايند.محدوديتهاي وسايل گازسوز اتمسفريك با محفظه احتراق باز بر اساس مقررات ملي ساختمان محل نصب اين دستگاهها بايد به گونه اي انتخاب شود كه قابليت نصب دودكش طبق ضوابط مندرج در مبحث (17) را داشته و امكان تخليه گازهاي حاصل از احتراق به فضاي خارج ممكن باشد.

مشكلات تامين هواي احتراق عبارتند از :

-         نصب اينگونه لوازم گازسوز در اتاق خواب و حمام ممنوع است.

-         دستگاههاي گازسور اتمسفريك با محفظه احتراق بار بايد در محلي نصب شوند كه تعويض هوا در آن بقدري باشد(بيش از يك متر مكعب براي هر 177 كيلو كالري بر ساعت)كه در شرايط كار معمولي مجموع وسايل گازسوز موجود در آن فضا ،احتراق رضايت بخش گاز ، تخليه محصولات احتراق و پايدار ماندن درجه حرارت محيط را امكان پذير نمايد.

-         محدوديت نصب وسايل گاز سوز با مصرف گاز بيش از 5/1 متر مكعب در واحدهاي كوچكتر از 60 متر مربع مگر آنكه تامين هواي مورد نياز جهت احتراق از طريق يك دريچه ي دائمي 150 سانتيمتر مربع كه استفاده مربعي كه مستقيما به فضاي آزاد راه دارد ، صورت گيرد.

مشكلات اجراي دودكش عبارتند از:

-         ارتفاع كل دودكش بايد حداقل سه متر باشد كه اجراي صحيح و مهار كردن اصولي آن تقريبا غير ممكن است.به علاوه طول افقي باعث كاهش اثر بخشي در عملكرد دودكش ميگردد، لذا بايد حتي الامكان از طول افقي اجتناب ورزيد.

 

 

 

 

 

-         براي ظرفيتهاي حرارتي بالاي 15،000 كيلو كالري بر ساعت عملا حداقل قطر دودكش بايد 150 ميليمتر باشد كه براي ديوارهاي با ضخامت كم مشكل آفرين خواهد بود.

 

 

 

 

-         حداقل فاصله ترمينال دودكش از دريچه تامين هواي ساختمان بايد سه متر در نظر گرفته شود و همچنين انتهاي خروجي كليه دودكشها بايد حداقل يك متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از ديوارهاي جانبي نيز يك متر فاصله داشته باشد.ترمينالهاي مجراي خروجي دودكش همانند كلاهك H خود داراي الزامات و شرايطي هستند.

مزاياي وسايل گازسوز فن دار با محفظه احتراق بسته

بزرگترين مزيت بكارگيري اين دستگاهها آن است كه كليه محدوديتهاي فوق الذكر براي دستگاههاي اتمسفريك با محفظه احتراق باز را مرتفع نمايند.

خصوصا ديگر نيازي به دودكش با طول عمودي حداقل سه متر و قطر 150 ميليمتر نخواهند داشت و به دليل استفاده از فن در مسير تخله گازهاي آلاينده قطر مجراي دودكش آنها تا 80 ميليمتر كاهش مي يابد.

بعلاوه در خصوص تامين هواي موردنياز براي احتراق نيز به دليل دريافت مستقيم اين هوا از فضاي بيرون ساختمان ، باعث كاهش اكسيژن محيط مسكوني نخواهد شد، در لاين صورت ديگر نيازي به كنترل حجمي و كنترل تهويه نخواهد داشت خصوصا اينكه مجهز به حسگرهاي تشخيص عملكرد مناسب دودكش هستند.

با توجه به اينكه با استفاده از اين دستگاهها مي توان درها و پنجره هاي اختمان را از حالت درزبندي معمولي به حالت درزهاي هوابند درآورد امكان بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان و رعايت الزامات مبحث(19) از مقررات ملي ساختمان نيز با سهولت بيشتري فراهم ميگردد.

الزامات ساختاري و آزمونهاي وسايل گازسوز با محفظه احتراق بسته

وسايل گازسوز با محفظه احتراق بسته (Room Sealed) بايد بتوانند تمام تستهاي ساختاري و عملكردي مطرح شده در استانداردهاي بين المللي نظيرEN483 را با نتيجه مطلوب بگذرانندودر حال حاضر گواهينامه فني صادره از سوي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مبين چنين انطباقي است.

برخي از تستها و آزمونها كه بصورت ادواري و تحت نظر اين مركز صورت ميگيرد به شرح زير است:

-         آزمون عدم نشتي محصولات احتراق از محصول به محيط خارج و به عبارت ديگر سلامت مدارهاي آب ،گاز و احتراق.

-         سنجش كيفيت مواد و قطعات بكار رفته و پايداري انها نظير مقومت حرارتي عايق ها و واشرهاي درزبندي دودكش

-         اندازه گيري توانهاي ورودي و خروجي و راندمانهاي دستگاه.

-         صحت عملكرد دودكش و متعلقات مربوط به آن و نيز عدم نشتي آنها.

-         سنجش سيستمهاي نظارتي و ايمني تخليه محصولات احتراق .

-         سنجش ميزان گازهاي آلاينده نظير CO توليد شده توسط دستگاه.

-         مقاومت مواد در برابر فشار.

-         مقاومت هيدروليكي.

انطباق با طراحي و ايمني مدار آب گرم مصرفي.

نصب شوفاژ ديواري محفظه احتراق بسته

بعنوان مثال در اين بحث ، روش هاي نصب شوفاژ ديواري محفظه احتراق بسته بوتان مدل Calda Venezia 24 kISمورد بررسي قرار ميگيرد ، شوفاژ ديواري بوتان اولين شوفاژ ديواري است كه موفق به كسب گواهينامهفني صادره از سوي مركز تحقيقات ساختمان مسكن شده است. اين شوفاژ داراي محفظه احتراق بسته و مجهز به دودكش دوجداره مي باشد.بطور كلي اين دستگاه را ميتوان به سه طريق نصب كرد:

-         نصب با دودكش /هواكش هم محور يكپارچه

-         نصب با دودكش / هودااكش جداگانه

-         نصب به روش فن دار با محفظه احتراق باز

در روش اول اتصال دستگاه از طريق يك لوله دودكش / هواكش هم محور به محيط آزاد بيرون برقرار ميگردد. لوله داخلي مجراي تخليه محصولات احتراق با قطر 60 ميليمتر و لوله پيرامون آن براي مكش هواي مورد نياز براي احتراق با قطر 100 ميليمتر  مي باشد.در اين حالت طول مجراي دودكش / هواكش ميتواند تا 4 متر برسد.

در روش دوم اتصال دستگاه به فضاي آزاد از طريق دو مجراي مجزا براي دودكش و هواكش صورت ميپذيرد.در اين حالت قطر هر يك از اين مجاري ميتواند 80 ميليمتر باشد ، با توجه به اينكه در اين روش ديگر محصولات احتراق در مجاورت لوله هواي سرد ورودي به دستگاه قرار ندارند ، امكان سرد شدن دود و تشكيل قطرات شبنم ناشي از چگالش بخار آب موجود در محصولات احتراق وجود ندارد ، بنابراين ميتوان از مسيرهاي طولاني تري براي دريافت هواي احتراق وتخليه محصولات احتراق بهره جست ، بطوريكه بسته به نوع و قدرت فن مورد استفاده در دستگاه ميتوان هوا را از 20 متري دريافت و دود را نيز از طريق لوله اي به طول 20 متر تخليه كرد.

در روش سوم در حقيقت فقط از مزاياي دوكش فن دار نظير عدم نياز به طول عمودي سه متري و قطرهاي 150 ميليمتري استفاده شده و از مزاياي تامين اكسيژن مورد نياز براي احتراق بيرون ساختمان صرف نظر ميشودبعيارتي ديگر اين نوع نصب مختص زماني است كه الزامات فضاي نصب از نقطه نظر كنترل حجمي و كنترل تهويه محقق شده اما دودكش مناسبي وجود ندارددر اين حالت طول دودكش ميتواند تا 20 متر و قطر 80 ميليمتر باشد.

در كليه اين روشها نكته قابل توجه اينست كه به دليل استفاده از فن در تخليه محصولات احتراق و پر فشار شدن لوله هاي دودكش ،لازم است توجه ويژه اي به درزبند بودن قطعات لوله هاي دودكش نمود براي اين منظور ميتوان از واشرهاي سيليكوني درز بندي استفاده كرد.

نتيجه گيري

از ديدگاه نگارنده هر يك از ما بعنوان فعالان شاخه اي از صنعت مرتبط با وسايل گاز سوز به فرا خور شغل يا حرفه اي كه داريم وظايفي بر عهده گرفته ايم كه عبارتند از:

-         توليد محصول با كيفيت و هوشمند

-         نظارت دقيق بر ساخت و ساز

-         آموزش واطمينان از عملكرد صحيح شبكه نصب و نگهداري محصول

-         آموزش نحوه صحيح استفاده و نگهداشت محصول به مشتريان

-         مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي حاكم بر كليه اجزاء سيستم.

-         همكاري و مشاركت فعال در ارتقائ سطح فرهنگ عمومي جامعه.

پيشرفت فن آوري در آغاز هزاره سوم نويد ارائه محصولات گازسوز برتر را داده است بطوريكه هواي مورد نياز براي احتراق آنها بدون تاثير بر اكسيژن محل سكونت انسانها و از فضاي بيرون ساختمان تامين شده و گازهاي سمي و آلاينده محيط زيست نظير منواكسيد كربن يا همان قاتل خاموش را بصورت مطمئن و كنترل شده به خارج تخليه مي نمايد. اين دستگاهها بر اساس نياز مهندسان ساختمان و معماري در اجراي ديوارهاي نازكتر و طول دودكش كوتاهتر طراحي و توليد شده اند.

 

 

 

تهيه کننده :  روابط عمومی شرکت دمنده
تاريخ درج : ۱۳۹۲/۱۰/۴
تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۴
تاريخ انقضا : ندارد