دسترسی سریع
محصولات
 • لوله ای مدل توربو
 • هواکش خانگی - هایلوکس
 • هواکش خانگی لوکس - دریچه دار باکلید
 • هواکش خانگی فلزی
 • صنعتی سبک فلزی
 • صنعتی سنگین فلزی
 • صنعتی ایلکا
 • صنعتی سنگین- با پروانه پلی امید
 • هواکش اکسیال طرح آلمان
 • هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب)دمنده
 • هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب)مکنده
 • یک طرفه فوروارد
 • دوطرفه فوروارد
 • يك طرفه بك وارد
 • بلوئر بک وارد طرح آلمان
 • هواکش سقفی رادیال با موتور ایلکا
 • سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد- سه سرعته
 • بلوئر هود- بكوارد
 • بلوئر هود- فورواردبا قاب پلاستیکی
 • هواكش ايلكاي هفت پر فلزي (باقاب) - مکنده
 • پمپ آب كولر
 • فن هود دو طرفه - فوروارد با قاب پلاستیکی
 • فن دو طرفه - فورواردبا قاب فلزی
 • فن کنوکسیون
 • بلوئر پکیج
 • بلوئر هود فوروارد با قاب فلزی
 • سانتریفیوژ دو طرفه بکوارد

واحد برنامه ریزی انبارها

به نام جهان دار جهان آفرين

 

 

 

واحد برنامه ريزي وانبارها

 

 

اين واحد تلاش دارد همه توان خودرا در راستا و همسو با اهداف سازماني ، با زير ساخت محيطي صميمانه و ايجاد فضايي شاداب و ارتباط تنگاتنگ با ساير بخش هاي دروني و بروني ، به كار گيرد.

 

 

تاريخچه

 

 

واحد برنامه ريزي از سال 77 شكل پايه اي گرفته و كم كم با جمع آوري اطلاعات مواد ، قطعات و ... به مستند سازي اطلاعات حافظه اي موجود بين افراد كارخانه ، پرداخته شد.

 

 

در گام نخست اين اطلاعات در بانك اطلاعاتي كه طراحي شده بود ، وارد سيستم گرديد . گامهاي بلند بعدي در تكميل ساختار برنامه و استفاده از خروجي گزارشات برنامه انبار (برمبناي سيستم Dos) ، برداشته شد .

 

 

به سرعت روند كار افزايش يافته و با گسترش برنامه كاربردي ، بخشهاي تدوين ليست مواد ، برنامه ريزي تامين كنندگان ، خريد و تامين ، برنامه ريزي توليد و قطعات  در پوشش واحد برنامه ريزي قرار گرفت .

 

 

دراين ميان به پيرو بالارفتن {ارتقا}نگارش برنامه انبار ( تغيير بر مبناي ويندوز) برنامه هاي كاربردي نيز تغييراتي به دنبال داشت و رفته رفته ، كنترل فرايند توليد و قطعات هم در واحد برنامه ريزي گنجانده شد .

 

 

كنشها{ فعاليت ها}

 

 

كنشهاي واحد برنامه ريزي شامل برنامه ريزي خريد و تامين اقلام ، برنامه ريزي خطوط مونتاژ، برنامه ريزي تامين كنندگان و پيمانكاران ، برنامه ريزي ساخت قطعات توليدي به گونه ي فرايندي ، زمانسنجي و ظرفيت سنجي ؛ مي باشد و با ساير واحدها ( مانند قالبسازي ، تعميرات و قسمت هاي مختلف توليد ) و  برون سازماني ( مانند فروش ، بازرگاني ،  تداركات ،پيمانكاران) ارتباط زنجيروار دارد. برنامه هاي توليدي و درخواست مشتري نيز پوشش كنترلي كامل داشته و در تك تك مراحل فرايند قابل رديابي و پيگيري است .

 

 

بخش انبار

 

 

انبارهاي شركت دمنده تقريبا" همزمان با فعاليت شركت در محل كنوني كارخانه در سال 74  ساختار آن شكل گرفته و شامل انبار مواد اوليه و اقلام خريداري ، انبار نيمه ساخته ، انبار بسته بندي و فني و ابزار ؛ مي باشد

 

 

كدينگ انبار نيز  در سال 75 با ساختار عددي تدوين و اجرا گرديد .

 

 

در دوره هاي سپري شده با گسترش كنش هاي شركت ، انبار ها نيز دستخوش تغييرات فيزيكي در انبارش و نگهداري قطعات شده است .

 

 

انبار هاي كارخانه وظيفه دريافت ، نگهداري و تحويل وتوزيع بين خطوط توليد ومشتري و پيمانكاران  را به عهده داشته و كمال دقت را در زمينه هاي مربوطه دارند.